Voorwaarden webshop Trustmark

1. De aanbieder houdt zich aan de voorwaarden van Webshop Trustmark als vermeld op de website van Webshop Trustmark: http://www.keurmerk.info

2. Indien Webshop Trustmark door consumenten wordt ingeschakeld bij geschillen dient de aanbieder alle medewerking te verlenen om het geschil op te lossen.

3. Indien de aanbieder aantoonbaar onwillig is en/of vaststaat dat de aanbieder niet volgens de wet en/of de Webshop Trustmarkcode heeft gehandeld, kan Webshop Trustmark het recht tot het gebruik van het Keurmerklogo met onmiddellijke ingang ontzeggen. De aanbieder is alsdan verplicht het logo binnen 48 uur na sommatie van de website te verwijderen op straffe van een dwangsom van 100 euro per dag.

4. De aanbieder dient het logo altijd te voorzien van een link naar de website van Webshop Trustmark. Na ontvangst van de betaling en de overeenkomst zal het logo met de bijbehorende code ten behoeve van de website per e-mail worden toegezonden of de
aanbieder wordt gewezen op de pagina op de website waar het logo kan worden gedownload.

5. Het contributiejaar van Webshop Trustmark loopt van 1 januari t/m 31 december.

6. De overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzegging is op ieder moment mogelijk.